آموزش ایلوستریتور

11 ژانویه 2017

آشنایی با قسمت های مختلف محیط نرم افزار

درس دوم : آشنایی با قسمت های مختلف محیط نرم افزار محیط کار در برنامه (Workspace ) علاوه بر قسمت های رایج که در سایر نرم افزارها مشاهده می کنید مانند نوار دستورات، نوار ابزار و… دارای یکسری بخش های اختصاصی نیز است که در شکل زیر مشاهده می کنید: در Workspace  چند بخش اصلی وجود دارد که به معرفی هریک از […]