23 ژانویه 2018

شناخت اصول کار با جلوه ها ۱

درس سی و نهم : شناخت اصول کار با جلوه ها ۱     شناخت اصول کار با جلوه های Convert To Shape Convert To Shape از جلوه های برداری است که توسط آن میتوان یک شیء را به مستطیل ، مستطیل گوشه گرد و بیضی تبدیل کرد. به دلیل برداری بودن این جلوه، به راحتی امکان تغییر و ویرایش […]