12 ژانویه 2017

راهنمای استفاده از Help در Illustrator

درس چهارم : راهنمای استفاده از Help در Illustrator برای گرفتن اطلاعات کمکی در مورد محیط برنامه، ابزار ها، دستورات، کلید های میانبر و مفاهیم در نرم افزار Illustrator می توان از Help نرم افزار استفاده کرد. برنامه Adobe Illustrator Help راهنمای کامل و کاربردی در مورد این نرم افزار و دستورات آن در اختیار کاربران قرار می دهد که برای استفاده از این راهنمای کاربردی از منوی Help دستور Illustrator […]