۳۰ تیر ۱۳۹۰
آموزش فتوشاپ

Getting Started in Photoshop

Getting Started in Photoshop Photoshop’s interface can be a confusing place to first time users. This lesson will show you what’s what, and how to navigate through the behemoth which is Photoshop. Before starting, please take note that I will be demonstrating how to use Adobe Photoshop with Version 9 (Adobe Photoshop CS2). If you are using another version of […]
۳۰ تیر ۱۳۹۰
آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ – کارکردن با لایه ها در فتوشاپ

آموزش فتوشاپ – کارکردن با لایه ها در فتوشاپ   در فتوشاپ، لایه ها برای کار کردن روی یک قسمت خاص از یک تصویر به کار می رود بدون اینکه روی قسمت های دیگر تاثیر گذاشته شود. ممکن است با این تعریف به نظر شما برسد که، لایه ها مانند یک کاغذ شفاف هستند که روی یکدیگر قرار می گیرند که […]
۳۰ تیر ۱۳۹۰
آموزش فتوشاپ

Working with Layers in Photoshop

Working with Layers in Photoshop In Photoshop, layers are used to work on individual parts of an image while not affecting other parts. You might say that layers are like transparency papers stacked on top of one another which can be repositioned and separately drawn on without disturbing each other. Explaining Layers Consider the following Graphic created in Adobe Photoshop: […]
۳۰ تیر ۱۳۹۰
آموزش فتوشاپ

Photoshop’s Toolbox

Photoshop’s Toolbox In this lesson, you’ll be introduced to Adobe Photoshop’s Toolbox, and a lot of the tools it has to offer. A solid understanding of the tools showcased in this tutorial will lead to better comprehension of Photoshop in general. Anatomy of the Toolbox The toolbox in Photoshop is split up into 4 unique categories so that finding the […]
۳۰ تیر ۱۳۹۰
آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ – (Toolbox) جعبه ابزار فتوشاپ

آموزش فتوشاپ – (Toolbox) جعبه ابزار فتوشاپ  در این درس، جعبه ابزار فتوشاپ وابزارهای درون آن به شما معرفی خواهد شد. یک برداشت و درک کلی از ابزارهای نمایش داده شده باعث فهم بهتر فتوشاپ خواهد شد و شما می توانید با شناخت این ابزار، کاربرد آنها و نیز کاربرد فتوشاپ را بهتر تجسم کنید. ساختمان جعبه ابزار جعبه ابزار […]
۳۰ تیر ۱۳۹۰
آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ – کاربرد پالت ها در فتوشاپ

آموزش فتوشاپ – کاربرد پالت ها در فتوشاپ   در فتوشاپ، پالت ها برای اصلاح کردن و تغییر دادن و نیز برای نظارت و بازبینی اسناد یا فایل ها به شما کمک می کنند. یک درک خوب از چگونگی استفاده، سازماندهی و تنظیم درست پالت ها، در یادگیری اینکه چطور از فتوشاپ استفاده کنیم موثر و ضروری است. پالت ها برای […]
۳۰ تیر ۱۳۹۰
آموزش فتوشاپ

Photoshop Tutorial – Using Palettes

Photoshop Tutorial – Using Palettes In Photoshop, palettes are used to help modify and monitor your documents. An understanding of how to use, organize, and adjust palettes is essential in learning how to use Photoshop. The Palettes In order to show you how big of a role palettes play in Photoshop, simply Press Tab in Photoshop to hide all palettes. […]
۳۰ تیر ۱۳۹۰
آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ – نصب براش و اشکال جدید

اگر یک کاربر جدید فتوشاپ هستید، مطمئنا با چگونگی نصب براش ها و اشکال جدید آشنایی ندارید. در این آموزش – آموزش فتوشاپ – نصب براش و اشکال جدید -، روش هایی را به شما آموزش خواهیم داد که مستقیما به هدف برسید. براش ها و اشکال جدید دو مجموعه از عناصر طراحی در فتوشاپ هستند که برای ایجاد سهولت در […]
۳۰ تیر ۱۳۹۰
آموزش فتوشاپ

Photoshop Tutorial – Installing Custom Shapes & Brushes

Photoshop Tutorial – Installing Custom Shapes & Brushes If you’re new to Photoshop, you may not be familiar with installing new custom shapes or brushes. In this tutorial, I’ll show you the ropes so you can start using them straight away. Brushes and Custom Shapes are both collections of design elements in Adobe Photoshop that can be used to enhance […]
۳۰ تیر ۱۳۹۰
آموزش فتوشاپ

Photoshop Tutorial – Duplicate Images

Photoshop Tutorial – Duplicate Images: Here’s a quick an easy tip that should improve your workflow in Photoshop when comparing several different versions of compositions or photographs. Rather than saving instances of several variations of a document, you can simply duplicate an image (layers, blending mode data and all) into a new document saved in memory. Duplicate Images in Photoshop […]