21 جولای 2011

Photoshop Tutorial – Setting the Photoshop Work Area Background Color

Sometimes, I find it rather useful to change the background color of Photoshop when I’m working with certain graphics or photographs. This setting isn’t available in Photoshop’s preferences, so it might not be very well known. First off, let me begin by explaining that there is a difference between the area surrounding a documents canvas and Photoshop’s Application Background. We’ll […]
21 جولای 2011

آموزش فتوشاپ – تنظیم کردن رنگ پس زمینه (Background Color)

آموزش فتوشاپ – تنظیم کردن رنگ پس زمینه (Background Color) صفحه طراحی در فتوشاپ: گاهی اوقات، هنگام کار با یک عکس یا طرح خاص در فتوشاپ، به نظر می رسد اگر رنگ پس زمینه را تغییر دهیم جلوه و جذابیت بیشتری پیدا می کند. این تنظیمات جزو اولویت های فتوشاپ در دسترس کاربران نیستند، بنابراین ممکن است برای اغلب افراد […]
21 جولای 2011

Photoshop Tutorial – Grids

Photoshop Tutorial – Grids: Today’s Photoshop tip will show you how to take advantage of the “Grid” feature in Photoshop. The Grid is the perfect alignment tool for graphic design, and is very easy to use. By combining the use of the Grid with the “Snap” feature, users can perfectly align objects along grid lines and sudivisions. Enabling the Grid […]
21 جولای 2011

آموزش فتوشاپ – کاربرد شبکه ها (Grid) در فتوشاپ

آموزش فتوشاپ – کاربرد شبکه ها (Grid) در فتوشاپ  به شما نشان می دهد چگونه از خصوصیات شبکه ها در فتوشاپ استفده کنید. شبکه یک ابزار تنظیم کننده کامل است که به آسانی می توان از آن در کارهای گرافیکی سود برد. با ترکیب کاربردهای Grid و خصوصیات “Snap”، کاربران می توانند تصاویر را دقیقا در امتداد خطوط Grid و خطوط […]
21 جولای 2011

Photoshop Tutorial – Quick & Easy Pixelation Effect

Photoshop Tutorial – Quick & Easy Pixelation Effect : Usually, designers try to reduce pixelation in their images, and keep designs crisp and clean. The Pixelated look can actually add a flare of personality to a design however. In this tutorial, I’ll show you a quick and easy way to pixelate your graphics. Pixelation I recently had someone express interest […]
21 جولای 2011

آموزش فتوشاپ – افکت Pixelation

معمولا طراحان سعی در کم کردن Pixelation یا حالت نقطه نقطه شدن عکس در تصاویر خود دارند و طرح ها را تمیز و بدون موج نگه می دارند. به نظر می رسد افکت Pixelation می تواند بنا به سلیقه طراح به طرح اضافه شود. در این آموزش قصد داریم راه آسان و میان بری را به شما نشان دهیم تا […]
21 جولای 2011

Photoshop Tutorial – Duplicate Images

Photoshop Tutorial – Duplicate Images: Here’s a quick an easy tip that should improve your workflow in Photoshop when comparing several different versions of compositions or photographs. Rather than saving instances of several variations of a document, you can simply duplicate an image (layers, blending mode data and all) into a new document saved in memory. Duplicate Images in Photoshop […]
21 جولای 2011

Photoshop Tutorial – Installing Custom Shapes & Brushes

Photoshop Tutorial – Installing Custom Shapes & Brushes If you’re new to Photoshop, you may not be familiar with installing new custom shapes or brushes. In this tutorial, I’ll show you the ropes so you can start using them straight away. Brushes and Custom Shapes are both collections of design elements in Adobe Photoshop that can be used to enhance […]
21 جولای 2011

آموزش فتوشاپ – نصب براش و اشکال جدید

اگر یک کاربر جدید فتوشاپ هستید، مطمئنا با چگونگی نصب براش ها و اشکال جدید آشنایی ندارید. در این آموزش – آموزش فتوشاپ – نصب براش و اشکال جدید -، روش هایی را به شما آموزش خواهیم داد که مستقیما به هدف برسید. براش ها و اشکال جدید دو مجموعه از عناصر طراحی در فتوشاپ هستند که برای ایجاد سهولت در […]